Библиотека контакт

тел. +381 11 36 20 796
Е-пошта: biblio@fmu.bg.ac.rs

шеф службе: Радмила Милинковић, библиотекар

Милица Гајић, библиотекар саветник
Драгица Лалић Михаиловић, самостални књижничар
Лана Милетић, виши књижничар
Игор Радета, библиотекар
Олга Оташевић, библиотекар
Звездана Стојкановић, библиотекар (одређено време до повратка раднице са неплаћеног одсуства)