Часопис Нови звук

Нови звук, међународни часопис за музику, научни часопис je у којем се промовише музичка креативност и теоријски концепти о музици – музиколошки, етномузиколошки, аналитички, филозофски, естетички и други. У часопису се представља савремена и традиционална српска музика у свету, али и провокативне теме везане за музику или научне дисциплине о музици других земаља. Широки опсег тема подразумева питања у вези са композиторским поетикама, новим композицијама, различитим истраживачким проблемима и тако даље, из аспекта аналитичке и контекстуалне, музиколошке интерпретације. Часопис садржи и преглед међународних фестивала нове музике, рецензије књига и компакт дискова, као и рецензије одбрањених мастер теза, магистарских теза и докторских дисертација.

Интернет страница: http://www.newsound.org.rs
Контакт редакције: new.sound.journal@gmail.com