Центар за међународну сарадњу

Једна од важних одлика стратешких циљева и мисије Факултета јесте и ширење мреже интернационалне сарадње која ће обезбедити већу видљивост Факултета на међународном нивоу.

Искуство Факултета музичке уметности у Београду у области међународне сарадње врло је богато и разнолико. Са бројним партнерским институцијама, како образовним институцијама тако и установама културе, медијима, институтима и другим организацијама у земљи и иностранству Факултет је данас у мрежи пројеката.

Тренутно постоји велики број билатералних уговора и протокола о сарадњи, а од протекле школске године отпочето је и са партнерствима у оквиру програма ЕУ – ЕРАСМУС+ као и програма Креативна Европа.
Више о актуелним пројектима на: http://www.fmu.bg.ac.rs/projekti.php.

Милица Суботић, самостални-стручно-технички сарадник за међународну сарадњу
тел:+381 11 36 21 169
е-пошта: milicab@fmu.bg.ac.rs


Ивана Мијановић, самостални-стручно-технички сарадник за међународну сарадњу
тел: +381 11 36 21 170
е-пошта: itanackov@fmu.bg.ac.rs


Ана Петровић, самостални-стручно-технички сарадник за међународну сарадњу
тел: +381 11 36 21 170
е-пошта: azivcic@fmu.bg.ac.rs


Душанка Јеленковић - Видовић, на замени - самостални-стручно-технички сарадник за међународну сарадњу
тел: +381 11 36 21 170
е-пошта: dusankajv@fmu.bg.ac.rs