Центар за перманентно образовање

др Драгољуб Шобајић, редовни професор, руководилац Центра,
тел: +381 60 36 10 932
е-пошта: dsobajic@gmail.com