Центар за промоцију ФМУ и односе са јавношћу

Центар за промоцију Факултета и односе са јавношћу промовише активности и улогу наше најзначајније музичке високошколске установе. Задужен је за координацију комуникације Факултета са медијима и широм јавношћу, те за унапређење интерне комуникације. Поред тога, Центар организује јавне наступе, концерте, као и гостовања студената и наставника Факултета.

Селена Поповић, самостални-стручно-технички сарадник за односе с јавношћу

тел: +381 11 36 21 170

моб: +381 36 10 971

е-пошта: selena.popovic@fmu.bg.ac.rs