Дискографска издања

2018.
Дејан Млађеновић, виола
Sei solo
Ј. С. Бах: Три сонате и три партите

2017.
"Накићај се, Лазаре": Традиционално певање и свирање у извођењу студената Катедре за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду, др Димитрије Големовић (ур.)
2016.
Владимир Тошић
Трајање,троструки компакт-диск
Куј има тија глас значи да је добар: инструментална музика нишког краја
Приредиле: Мирјана Закић и Ива Ненић
Ненад Радић
Превазилажење граница клавирског звука, двоструки компакт-диск
Бетовен, Шуберт
2015.
Владимир Глигорић
Клавирски реситал
В. Мокрањац, Трајковић, Бркљачић, Жебељан
2014.
Владимир Тошић
Музика за соло клавир
Владимир Цвијић, клавир
2013.
Ректори Музичке академије у Београду (1937-1957),
Коста Манојловић
Петар Коњовић
Стеван Христић
Михаило Вукдраговић
Миленко Живковић
Андреја Прегер,
Андреја Прегер, клавир
Моцарт, Бетовен, Јосиф, Милојевић, Радић, Славенски,
Мокрањац, Равел
Дизајте се, мало и големо! Сврљиг: музичка традиција,
Приредио: Димитрије Голeмовић
2011.
Клаавирски дуо,
Снежана Николајевић, клавир
Весна Кршић, клавир
Јевтић, Сати, Брамс, Пуланк, Живановић, Деспић, Савић‒Драшковић
Академски хор Collegium Musicum,
Концерт Посвете
Диригент: Даринка Матић Маровић
Савић, Јовановић, Хофман, Михајловић, Бирд‒Репанић, Деспић, Седлар Богоев
Музика за трубу и оргуље
Младен Ђорђевић, труба
Маја Смиљанић Радић, оргуље
Ј.С.Бах, Албинони, Скарлати, Стенли, Марчело, Бах/Гуно
Trumpi & Jazzical
Младен Ђорђевић Трумпи, труба
Владимир Стојнић, клавир
Слободан Герић, контрабас
Мирослав Карловић, бубњеви
Болинг, Гргин, Гарсон