Електронске базе података

HTTP://EDU.MEDICI.TV

Корисници Библиотеке могу да приступе базама података са компјутера у читаоници, путем академске мреже:
   - KoBSON www.kobson.nb.rs – база преко које можете приступити великом броју музичких часописа и књига у пуном тексту
   - www.kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_casopisa.84.html - за часописе
   - www.kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html - за књиге

Запослени на Универзитету и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја могу уз лозинку приступити сервису КоБсона и „од куће“. Потребно је само попунити Захтев за добијање лиценце и послати на мејл адресу biblio@fmu.bg.ac.rs
http://kobson.nb.rs/upload/documents/LicencaZaKoBSON.pdf

SCIndeks – Srpski citatni indeks http://scindeks.ceon.rs/

RILMAbstracts of Music Literature http://search.ebscohost.com - библиографска база са апстрактима; приступа се уз корисничко име и шифру који се добијају у Библиотеци.

Препоручујемо и следеће електронске базе података у слободном приступу са којих бесплатно могу да се преузимају ноте композиција различитих жанрова:
   - http://imslp.org/
   - http://www.sheetmusicarchive.net/
   - http://www.icking-music-archive.org/
   - http://www.music-scores.com/
   - http://www.allpianoscores.com/index.php
   - http://notes.tarakanov.net/
   - http://www.sv-djordje.org/linkovi.php?jezik=sr(српска црквена музика)

Библиографије истраживача:
Е - CRIS http://e-cris.sr.cobiss.net/public/jqm/cris.aspx?lang=scr&opdescr=home&opt=1
цитираност : http://www.unilib.rs/usluge/citiranost/