Електронски каталог

Израда електронског каталога започета је 2006. године. Овим каталогом обухваћене су све публикације приновљене од те године, а подаци о старом фонду се поступно уносе.

Каталог је доступан преко адресе:
vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70178