Гостујући професори

1. МАТИЈАЖ МИКУЛЕТИЧ, гостујући професор, на основнима академским студијама на Студијском програму за за предмет ЏЕЗ ТУБА на Студијском програму за Џез и популарну музику
2. СТЈЕПКО ГУТ, гостујући професор за предмет ЏЕЗ ТРУБА на Студијском програму за Џез и популарну музику
3. АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ, гостујући професор за предмете ЏЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЈА, ЏЕЗ СОЛФЕЂО И ЏЕЗ РИТАМ на Студијском програму за Џез и популарну музику,
4. АЛВИН КВИН (ALVIN LEROY QUEEN), гостујући професор за предмете ЏЕЗ БУБЊЕВИ, БИГ БЕНД И ЏЕЗ РИТАМ на Студијском програму за Џез и популарну музику,
5. БЕРТ БЕРЕН (BERT BOEREN), гостујући професор за предмете ЏЕЗ ТРОМБОН, ЏЕЗ АНСАМБЛИ И БИГ БЕНД на Студијском програму за Џез и популарну музику,
6. ХЕЛМУТ КАГЕРЕР (HELMUT KAGERER), гостујући професор за предмете ЏЕЗ ГИТАРА, ЏЕЗ АНСАМБЛИ И ЏЕЗ АРАНЖИРАЊЕ на Студијском програму за Џез и популарну музику,
7. СИМОН РИГТЕР (SIMON RIGTER), гостујући професор за предмете ЏЕЗ САКСОФОН, ЏЕЗ АНСАМБЛИ И БИГ БЕНД на Студијском програму за Џез и популарну музику,
8. ПАТРИК О ЛИРИ (PATRIC O´LEARY), гостујући професор за предмете ЏЕЗ КОНТРАБАС, ЏЕЗ АНСАМБЛИ И БИГ БЕНД на Студијском програму за Џез и популарну музику.
9. БОЈАН ЗУЛФИКАРПАШИЋ, гостујући професор за предмет ЏЕЗ КЛАВИР на Студијском програму за Џез и популарну музику.
10. МАЈЛС ГРИФИТ (MILES GRIFFITH), гостујући професор за предмет ЏЕЗ ПЕВАЊЕ, ЏЕЗ АНСАМБЛИ И ЏЕЗ СОЛФЕЂО на Студијском програму за Џез и популарну музику.
11. МИШЕЛ ХЕНДРИКС (MICHELE HENDRICKS), гостујући професор године, за предмете ЏЕЗ ПЕВАЊЕ, ЏЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЈА И ЏЕЗ АРАНЖИРАЊЕ на Студијском програму за Џез и популарну музику.
12. КРУНОСЛАВ БАБИЋ, гостујући професор солиста, камерни музичар и тубиста Загребачке филхармоније, године, за предмет ТУБА на основним академским студијама на Студијском програму за Дувачке инструменте.
13. АЛЕКСАНДАР МАЏАР, гостујући професор пијаниста за предмет КЛАВИР на основним академским студијама на Студијском програму за КЛАВИР.