Огласи

Текст огласа за продају две Харфе
Пријава
Изјава
Измене и допуне Огласа за продају две Харфе

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору Опрема за образовање
Одлука о додели уговора Опрема за образовање
Позив за подношење понуда Опрема за образовање
Конкурсна документација Опрема за образовање
Обавештење о закљученом уговору Материјал за наставу
Одлука о додели уговора Материјал за наставу
Позив за подношење понуда Материјал за наставу
Конкурсна документација Материјал за наставу
Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија
Одлука о додели уговора Електрична енергија
Позив за подношење понуда Електрична енергија
Конкурсна документација Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору Услуге хотела
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Услуге ресторана
Одлука о обустави поступка Услуге ресторана
Одлука о додели уговора Услуге хотела
Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације Услуге хотела и ресторана
Позив за подношење понуда Услуге хотела и ресторана
Конкурсна документација Услуге хотела и ресторана
Обавештење о закљученом уговору Материјал за наставу
Одлука о додели уговора Материјал за наставу
Позив за подношење понуда Материјал за наставу
Конкурсна документација Материјал за наставу
Обавештење о закљученом уговору Опрема за образовање
Одлука о додели уговора Опрема за образовање
Позив за подношење понуда Опрема за образовање
Конкурсна документација Опрема за образовање
Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија
Одлука о додели уговора Електрична енергија
Позив за подношење понуда Електрична енергија
Конкурсна документација Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору Услуге хотела и ресторана
Одлука о додели уговора Услуге хотела и ресторана
Питања и одговори
Позив за подношење понуда Услуге хотела и ресторана 23.05.2018. год.
Конкурсна документација Услуге хотела и ресторана 23.05.2018. год.
Позив за подношење понуда Тоалети
Конкурсна документација Тоалети
Питања и одговори
Пројектно решење Тоалети
Одлука о додели уговора Тоалети
Обавештење о закљученом уговору Тоалети
Позив за подношење понуда Електрична енергија Мај 2017
Конкурсна документација Електрична енергија Мај 2017
Одлука о додели уговора Електрична енергија Мај 2017
Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору Услуге хотела и ресторана 22.05.2017. год.
Одлука о додели уговора Услуге хотела и ресторана 12.05.2017. год.
Позив за подношење понуда Услуге хотела и ресторана 28.04.2017. год.
Конкурсна документација Услуге хотела и ресторана 28.04.2017. год.

Позив за подношење понуда Рачунарска опрема 10.11.2016.год.
Конкурсна документација рачунарска опрема 10.11.2016.год.
Одлука о обустављању поступка
Обавештење о обустављању поступка
Захтев за додатним информацијама рачунарска опрема
Захтев за додатним информацијама рачунарска опрема
Позив за подношење понуда Рачунарска опрема 10.10.2016.год.
Конкурсна документација рачунарска опрема

Архива

Обавештење о закљученом уговору ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Одлука о додели уговора Електрична енергија
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Електрична енергија
Измена и допуна конкурсне документације Електрична енергија 06.06.2016. год.
Позив за подношење понуда Електрична енергија
Конкурсна документација Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору услуге хотела и ресторана
Одлука о додели уговора услуге хотела и ресторана
Захтев за додатним информацијама ЈН бр. 1/16
Конкурсна документација Услуге хотела и ресторана
Позив за подношење понуда Услуге хотела и ресторана
Правилник о јавним набавкама
Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - Конкурсна документација
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - Позив за подношење понуде
Захтев за додатним информацијама УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Позив за подношење понуде УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Конкурсна документација УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Обавештење о закљученом уговору *УСЛУГЕ*
Обавештење о закљученом уговору *ХИГИЈЕНА*
Обавештење о закљученом уговору *КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ*
Захтев за додатним информацијама услуге ресторана 2
Захтев за додатним информацијама услуге хотела и ресторана
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/15
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/15
Позив за подношење понуде услуге хотела
Конкурсна документација услуге хотела и ресторана
ФМУ одговор на захтев
Позив за подношење понуде Одржавање хигијене зграде
Конкурсна документација Материјал за одржавање хигијене зграде
Позив за подношење понуде Канцеларијски материјал
Конкурсна документација Канцеларијски материјал
Oбавештење о закљученом уговору материјал за наставу
Oбавештење о закљученом уговору услуге штампања
Измена конкурсне документације материјал за наставу
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
Конкурсна документација материјал за наставу
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација радови
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација услуге штампања монографије
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору електрична енергија
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
Допис и пречишћен текст конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору канцеларијски материјал
Обавештење о закљученом уговору хигијена
Обавештење о закљученом уговору услуге