Изградња капацитета у високом образовању

Еразмус + Изградња капацитета у високом образовању
Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво - ДЕМУСИС
598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Дигитални медији, предузетништво, и учење на даљину (eLearning) досад су имали споредну улогу у високом музичком образовању у Србији, упркос све заступљенијој дигитализацији многобројних ресурса и скорашњем снажном развоју ИТ сектора у Србији.
Пројекат Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво (акроним ДЕМУСИС) усмерен је ка побољшању предузетничких способности академских музичара за уметничко, креативно, критичко и одговорно (према себи и другима) коришћење дигиталних технологија унутар општег и културног контекста. Циљ је увођење напредног курикулума који би омогућио одрживе каријере музичарима нудећи им знање, вештине и разумевање неопходне за самосталан рад и управљање сопственим каријерама.
Пројекат настоји да обезбеди развој капацитета високошколских установа које би образовале културно ангажоване професионалце вољне да активно учествују у друштву. Три су главна циља пројекта: 1) развој новог програма мастер студија „Музика у дигиталном окружењу“, те модернизација постојећих студијских програма у области музичког предузетништва и дигиталних компетенција. Платформа за учење на даљину, онлајн курсеви и LoLa систем за музичко извођење на даљину стимулисаће употребу дигиталних технологија; 2) континуирани стручни развој професионалаца у области музике, са циљем побољшања и оснажења њихових дигиталних и предузетничких вештина; 3) подршка учешћу музичког образовања у друштвеном и културном ангажовању у циљу смањења постојећег јаза између институција високог музичког образовања и цивилног друштва.
Пројектни конзорцијум удружује 6 академских и 3 не-академска партнера.
Очекиванирезултати пројекта укључују иновативне, нове курикулуме и нове могућности у погледу каријера професионалних музичара, развој јачих, модернизованих академских институција, иновативне методолошке приступе образовању музичара који би могли да олакшају интеракцију академског и цивилног друштва, те повећају учешће јавности у музичкој уметности.
Пројекат ће започети реализацију у јануару 2019. године и трајаће три године.