Колективне монографије и зборници радова

2019.
Musica Мovet: Аffectus, Ludus, Corpus, Medić (Ed.)

2018.
MUSIC/IMAGE: transpositions, translations, transformations…, Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Tijana Popović Mladjenović, Ivana Perković (eds.)

Challenges in Contemporary Musicology: essays in honor of Prof. Dr. Mirjana Veselinović-Hofman (Izazovi savremene muzikologije: eseji u čast prof. dr Mirjane Veselinović-Hofman), Sonja Marinković, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović, Ana Stefanović, Dragana Stojanović-Novičić (eds.)

2017.
From structure to narrative, Proceedings of the 9th International Conference Music Theory and Analysis, Anica Sabo, Ana Stefanovic, Ivana Vuksanovic (eds.)
Musical Semiotics and Music Theory, Ana Stefanović, Anica Sabo, Ivana Vuksanović i Atila Sabo (eds.)

2016.
Music and Dance in Southeastern Europe: new scopes of research and action. Fourth symposium of the ICTM Study group on music and dance in Southeastern Europe, Mirjana Zakić (ed.)
Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије, Сања Радиновић, Димитрије Големовић (ур.)
Артикулација као средство комуникације, интерпретације и значења. 18. Педагошки форум сценских уметности Милена Петровић (ур.)

2015.
Music: Transitions/ContinuitiesMirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Tijana Popović Mladjenović, Ivana Perković (eds.)
Седамнаести Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)

2014.
Music Identities on Paper and Screen, Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović (eds.)

2013.
Music Theory and AnalysisThe 10th International Conference Music Semiotics 40 years after, Ана Стефановић, Ивана Вуксановић, Атила Сабо (eds.)
Играј, иград, играј! 15. Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)

2012.
Between Nostalgia, Utopia, and Realities,Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović, Mirjana Veselinović-Hofman (eds.)
Музиколошке перспективе 1, Ивана Перковић (ур.)
Музиколошке перспективе 2, Ивана Перковић (ур.)
У част професора Дејана Деспића: радови са Осмог годишњег скупа Катедре за музичку теорију, Милош Заткалик (ур.)
Играј, играј, играј! Четрнаести Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)

2011.
Србија – музички и играчки дијалекти, Димитрије Големовић, Мирјана Закић, Оливера Васић, Селена Ракочевић (ур.)
Зборник Тринаестог педагошког форума сценских уметности, Вера Миланковић, Милена Петровић (ур.)
Милан Ристић – поводом стогодишњице рођења, Соња Маринковић (ур.)
Музиколошке студије – интерпретације, Весна Микић, Тијана Поповић Млађеновић (ур.)