Колективне монографије и зборници радова

Музички идентитети и европска перспектива 2: интердисциплинарни приступ. Зборник студентских радова

• Предраг И. Ковачевић. Поигравање топосима. Значај турског топоса у интерпретацији опере Отмица из Сараја
• Тијана Адамовић. Утицај руске традиције и оријентализма на оперу Славуј Игора Стравинског
• Стефан Савић. Дуга на заласку сунца: Фантазијски свет у Четири последње песме Рихарда Штрауса
• Татјана Поповић. Душан Трбојевић у Лондону и Америци
• Јелена Јанковић-Бегуш. Опера Фиделио Лудвига ван Бетовена - слика или критика Француске револуције?
• Милица Петровић. Ризорђименто, Верди, Набуко
• Маша Спаић. Симболи радости и братства у финалу Девете симфоније Лудвига ван Бетовена
• Душанка Јеленковић Видовић. Транскултурални карактер европске музичке авангарде
• Никола Пејчиновић. Између онтологије и феноменологије: развој авангардистичког музичког записа - од интегралног серијализма до алеаторике
• Моника Новаковић. Формула као средство прокреације: Мантра Карлхајнца Штокхаузена
• Јелена Јанковић-Бегуш. Примена Тарастијеве теорије музичке наративности у анализи Концерта за клавир и оркестар бр.3 Pro Libertate Александра Обрадовића
• Татјана Поповић. Изазови сагледавања текстуално-музичке кореспонденције у песми „Импровизација" из збирке песама Пролеће! Пролеће! Станислава Препрека
• Предраг И. Ковачевић. Интертекстуалност и елементи комедије дел арте у музици

Зборник радова студената одсека за музичку теорију, св.1/2017

Музички идентитети и европска перспектива. Зборник студентских радова.

• Предговор
• Марија Маглов
• Адриана Сабо
• Бојана Радовановић
• Адриана Сабо
• Марија Радовановић
• Неда Колић
• Милош Браловић
• Марија Маглов

Музиколошка мрежа / Музикологија у мрежи

• Садржај и Предговор
• Ана Ђорђевић
• Стефан Савић
• Оливера Ђуричић
• Јана Димитријевић
• Никола Пејчиновић
• Вања Спасић
• Радош Митровић
• Бранко Жујковић
• Бојана Радовановић
• Снежана Цвијановић
• Дина Војводић
• Марија Вељковић
• Милица Лазаревић
• Неда Колић
• Александра Јовановић
• Мина Шуковић
• Мина Божанић
• Катарина Митић
• Бојана Гавриловић
• Татјана Поповић
• Љубица Поповић
• Јована Петровић
• Адријана Сабо
• Милош Браловић
• Маријана Дујовић
• Ива Радуловић
• Ненад Ђурђевић