Колективне монографије и зборници радова

Музички идентитети и европска перспектива 2: интердисциплинарни приступ. Зборник студентских радова

- Предраг И. Ковачевић. Поигравање топосима. Значај турског топоса у интерпретацији опере Отмица из Сараја
- Тијана Адамовић. Утицај руске традиције и оријентализма на оперу Славуј Игора Стравинског
- Стефан Савић. Дуга на заласку сунца: Фантазијски свет у Четири последње песме Рихарда Штрауса
- Татјана Поповић. Душан Трбојевић у Лондону и Америци
- Јелена Јанковић-Бегуш. Опера Фиделио Лудвига ван Бетовена - слика или критика Француске револуције?
- Милица Петровић. Ризорђименто, Верди, Набуко
- Маша Спаић. Симболи радости и братства у финалу Девете симфоније Лудвига ван Бетовена
- Душанка Јеленковић Видовић. Транскултурални карактер европске музичке авангарде
- Никола Пејчиновић. Између онтологије и феноменологије: развој авангардистичког музичког записа - од интегралног серијализма до алеаторике
- Моника Новаковић. Формула као средство прокреације: Мантра Карлхајнца Штокхаузена
- Јелена Јанковић-Бегуш. Примена Тарастијеве теорије музичке наративности у анализи Концерта за клавир и оркестар бр.3 Pro Libertate Александра Обрадовића
- Татјана Поповић. Изазови сагледавања текстуално-музичке кореспонденције у песми „Импровизација" из збирке песама Пролеће! Пролеће! Станислава Препрека
- Предраг И. Ковачевић. Интертекстуалност и елементи комедије дел арте у музици

Зборник радова студената одсека за музичку теорију, св.1/2017

Музички идентитети и европска перспектива. Зборник студентских радова.
Предговор
Марија Маглов
Адриана Сабо
Бојана Радовановић
Адриана Сабо
Марија Радовановић
Неда Колић
Милош Браловић
Марија Маглов

Музиколошка мрежа / Музикологија у мрежи
Садржај и Предговор
01. Ана Ђорђевић
02. Стефан Савић
03. Оливера Ђуричић
04. Јана Димитријевић
05. Никола Пејчиновић
06. Вања Спасић
07. Радош Митровић
08. Бранко Жујковић
09. Бојана Радовановић
10. Снежана Цвијановић
11. Дина Војводић
12. Марија Вељковић
13. Милица Лазаревић
14. Неда Колић
15. Александра Јовановић
16. Мина Шуковић
17. Мина Божанић
18. Катарина Митић
19. Бојана Гавриловић
20. Татјана Поповић
21. Љубица Поповић
22. Јована Петровић
23. Адријана Сабо
24. Милош Браловић
25. Маријана Дујовић
26. Ива Радуловић
27. Ненад Ђурђевић