Коришћење библиотеке

Корисници могу да раде у читаоници или да позајме публикације, у складу са Правилником о раду Библиотеке.
Осим студената и запослених на Факултету музичке уметности, Библиотеку привремено могу да користе и заинтересовани појединци уз плаћање накнаде (образац уплатнице) у складу са следећим ценовником.

Фонд се претражује уз помоћ онлајн каталога COBISS. Претраживањем каталога корисник проналази сигнатуру коју записује на реверс на основу ког добија жељене публикације.

Читаоница је опремљена рачунарском и аудио техником са приступом интернету.

Радно време читаонице:
понедељак - петак 9–18 h
субота 9–13 h