Коришћење библиотеке

Корисници могу да раде у читаоници или да позајме публикације, у складу са Правилником о раду Библиотеке.

Фонд се претражује уз помоћ лисног каталога у самој Библиотеци, или путем новијег, онлајн каталога COBISS. Претраживањем каталога корисник проналази сигнатуру коју записује на реверс на основу ког добија жељене публикације.

Читаоница је опремљена рачунарском и аудио техником са приступом интернету.

Радно време читаонице:
понедељак - петак 9–18 h
субота 9–13 h