Мисија и визија

Факултет музичке уметности у Београду је водећи регионални центар у високом образовању експерата на пољу музичке уметности и наука о музици.

Мисија и визија Факултета директно су управљене ка одржавању запажених разултата у оквиру образовних процеса као и високе уметничке и научне репутације.

У складу са општим трендовима и стремљењима у високом музичком образовању у Европи и свету, наша визија је постизање важних стратешких циљева који су дугорочни, а обухватају и:
  - Динамику у раду и осавремењавању наставних и осталих радних процеса
  - Посвећеност квалитету остварених резултата наших студената и запослених
  - Охрабривање студената на нове подухвате и пројекте
  - Рад на интернационализацији и контроли квалитета
  - Финансијску стабилност и одрживост