Монографија Факултета музичке уметности

Монографија 80 година Факултета музичке уметностиу продаји!
Аутор и уредник: др Ивана Перковић, ред. проф.
Остали аутори: др ум. Александар Брујић, др ум.Слободан Герић, др Никола Дедић, мр Мирјана Живковић, Лука Игњатовић, Александра Јовановић, др ум.Драгана В. Јовановић,др Дубравка Јовичић, др Соња Маринковић, Радмила Милинковић, др ум.Бранка Поповић, мр Миомир Симоновић, мр Маја Смиљанић-Радић, мр Драгана Тодоровић и др ум.Јасна Туцовић.

Публикација је формално подељена на три, међусобно прожете целине. Прва, насловљена “Наших 80 година”, научна је студија музиколога др Иване Перковић која доноси историјски наратив Музичке академије / Факултета музичке уметности уз објашњења, са позиције културе сећања, динамичне међузависности историјских чињеница и мноштва разноврсних фактора. Овај део књиге одликује научна поузданост, изношење потпуно нових података, нарочито оних који се тичу првих и последњих тридесет година њеног постојања, као и ново осветљавање и контекстуализовање већ познатих података. Све је то дато у полифоном дијалогу са сећањима, размишљањима, визуелним и другим илустрацијама некадашњих и данашњих актера живе историје Факултета. На тај начин успоставља се веза првог са другим делом књиге насловљеним “Ми смо...”.Он представља прошлост и садашњост факултета из аутентичне перспективе катедара, одељења, извођачкихансамбала, библиотеке, из пера тринаест аутора.Трећи део публикације је традиционални документарни прилог – спискови декана, наставног и ваннаставног особља Факултета од оснивања Музичке академије до данас, те студената свих нивоа студија са завршним прегледом свих одбрањених докторских теза и докторских уметничких пројеката. Полазећи од става да “сећање отвара просторе у којем делове панораме прошлости можемо да обрадимо и оживимо, да оно што је било не оставимо у тами и непрозирном облаку историјске прашине, већ да гаангажовано укључимо у опажање садашњости”, др Ивана Перковић сматра да ово “бављење историјом Музичке академије / Факултета музичке уметности може да помогне у опажању садашњости, па и – што да не? – будућности.”
Свеобухватност приступа употпуњава и велики број фотографија (преко стотину) из архива Факултета и приватних архива садашњих и некадашњих професора.од којих је велики број први пут сада објављен.Такође, импресивна количина факсимила разнолике документације – потписа и посвета познатих гостију Факултета попут композитора Игора Стравинског и Кшиштофа Пендерецког, те овогодишњег добитника тзв.“Јапанског Нобела” – Ричарда Тараскина, јединог музиколога који је примио ово престижно признање, извода из документације различитог типа, разноврстих аката, дописа, писама, новинских чланака – свега онога што је чинило и чини јавни и приватни живот те институције.Ту су и бројна аутентична сведочанства – интервјуи рађени посебно за ову прилику са студентима, алумнима, професорима и професорима у пензији, покривајући на тај начин разнолике генерацијске и друге погледе, изводи из звучног Архива сећања ФМУ креираног у години јубилеја, писана сећања и друго.
Занимљив и оригиналан приступ нашао је свој адекватан одраз и у модерном, динамичном дизајну и луксузној опреми.

Монографија80 година Факултета музичке уметности од сада је доступна у скриптарници Факултета по цени од 2.000 динара.