Монографије

2019.
Sound art/Zvukovna umetnost: muzikološka perspektiva – teorije, Biljana Leković

2018.
Видови организације тоналног система Сергеја Прокофјева, Јелена Михајловић Марковић
Речи о музици, Владимир Тошић

2017.
80 година Факултета музичке уметности, Ивана Перковић и сарадници.
Редукционистички принципи конституције музичког дела, Владимир Тошић

2016.
Критике, есеји и књиге. Први београдски музичари – дипломци после 1945. године, Роксанда Пејовић
Милоје Милојевић у свету музичке педагогије (нотно певање, хармонија, историја музике), Гордана Каран
Хумор у српској музици 20. века, Ивана Вуксановић

2015.
Авангардна уметност као теоријска пракса, Санела Николић
Музичко писмо: музичко писмо и свест о музичком језику са посебним освртом на авангардну музику друге половине ХХ века, Тијана Поповић – Млађеновић, друго допуњено издање

2014.
Dixit et salvavi anima mea. Писана реч Константина Бабића I, приредиле Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић
Interdisciplinary Approach to Music: Listening, Performing, Composing, Tijana Popović Mladjenović, Blanka Bogunović, Ivana Perković
Зимско путовање Вилхелма Милера и Франца Шуберта. Књижевна музичка и естетичка обрада мотива лутања у духу романтике, Драгана Јеремић-Молнар
Адорнов Шуберт. Пут ка теорији мимезиса, Драгана Јеремић-Молнар, Александар Молнар
Интеракција музике и времена, Мирјана Живковић

2013.
Винко Глобокар: музичка одисеја једног емигранта, Драгана Стојановић-Новичић
Musical Instruments in Medieval Serbia, Roksanda Pejović

2012.
Комплексно посматрање музике: Критичари, есејисти и естетичари – Павле Стефановић, Драгутин Гостушки. Роксанда Пејовић
Identities: The World of Music in Relation to Itself, Tilman Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana Popović Mladjenović (eds.)
Музички писци у Београду. Музички живот друге половине ХХ века – есејисти и критичари старије генерације (од Петра Коњовића до Оскара Данона), Роксанда Пејовић
Столеће уз музику – Андрија Прегер , забележио Александар Гаталица, друго издање
Музички таленат и успешностБланка Богуновић, друго издање
Игре плесних структура – Традиципнална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја, Селена Ракочевић
Архетип аниме и трансформација стварачачке свести на линији од Вагнерове Изолде до Бергове Лулу, Милена Медић

2011.
Облик и реч, Сања Радиновић
Орфеј у репетитивном друштву. Постминимализам у српској музици за гудачки оркестар у последње две деценије ХХ века, Марија Масникоса