Научне публикације

Монографије

2017.
Ана Стефановић Temporality and Narrativity in Music Drama
Мирјана Закић Душом и фрулом: Добривоје Тодоровић
2016.
Роксанда Пејовић Критике, есеји и књиге. Први београдски музичари – дипломци после 1945. године
Гордана Каран Милоје Милојевић у свету музичке педагогије (нотно певање, хармонија, историја музике)
Ивана Вуксановић Хумор у српској музици 20. века
2015.
Санела Николић Авангардна уметност као теоријска пракса
Тијана Поповић-Млађеновић Музичко писмо: музичко писмо и свест о музичком језику са посебним освртом на авангардну музику друге половине ХХ века, друго допуњено издање
2014.
Dixit et salvavi anima mea. Писана реч Константина Бабића I, приредиле Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић
Tijana Popović Mladjenović, Blanka Bogunović, Ivana Perković Interdisciplinary Approach to Music: Listening, Performing, Composing
Драгана Јеремић-Молнар Зимско путовање Вилхелма Милера и Франца Шуберта. Књижевна, музичка и естетичка обрада мотива лутања у духу романтике
Драгана Јеремић-Молнар, Александар Молнар Адорнов Шуберт. Пут ка теорији мимезиса
Мирјана Живковић Интеракција музике и времена
2013.
Драгана Стојановић-Новичић Винко Глобокар: музичка одисеја једног емигранта
Roksanda Pejović Musical Instruments in Medieval Serbia
2012.
Роксанда Пејовић Комплексно посматрање музике: Критичари, есејисти и естетичари – Павле Стефановић, Драгутин Гостушки
Tilman Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana Popović Mladjenović (eds.) Identities: The World of Music in Relation to Itself
Роксанда Пејовић Музички писци у Београду. Музички живот друге половине ХХ века – есејисти и критичари старије генерације (од Петра Коњовића до Оскара Данона) Столеће уз музику – Андрија Прегер , забележио Александар Гаталица, друго издање Бланка Богуновић Музички таленат и успешност, друго издање
Селена Ракочевић Игре плесних структура – Традициoнална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја
Милена Медић Архетип аниме и трансформација стваралачке свести на линији од Вагнерове Изолде до Бергове Лулу
2011.
Сања Радиновић Облик и реч
Марија Масникоса Орфеј у репетитивном друштву. Постминимализам у српској музици за гудачки оркестар у последње две деценије ХХ века

Колективне монографије и зборници радова

2017.
From structure to narrative, Proceedings of the 9th International Conference Music Theory and Analysis, Anica Sabo, Ana Stefanovic, Ivana Vuksanovic (eds.)
2016.
Music and Dance in Southeastern Europe: new scopes of research and action. Fourth symposium of the ICTM Study group on music and dance in Southeastern Europe, Mirjana Zakić (ed.)
Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије, Сања Радиновић, Димитрије Големовић (ур.)
Артикулација као средство комуникације, интерпретације и значења. 18. Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)
2015.
Music: Transitions/Continuities, Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Tijana Popović Mladjenović, Ivana Perković (eds.)
Седамнаести Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)
2014.
Music Identities on Paper and Screen, Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović (eds.)
2013.
Music Theory and AnalysisThe 10th International Conference Music Semiotics 40 years after, Ана Стефановић, Ивана Вуксановић, Атила Сабо (eds.)
Играј, иград, играј! 15. Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)
2012.
Between Nostalgia, Utopia, and Realities,Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović, Mirjana Veselinović-Hofman (eds.)
Музиколошке перспективе 1, Ивана Перковић (ур.)
Музиколошке перспективе 2, Ивана Перковић (ур.)
У част професора Дејана Деспића: радови са Осмог годишњег скупа Катедре за музичку теорију, Милош Заткалик (ур.)
Играј, играј, играј! Четрнаести Педагошки форум сценских уметности, Милена Петровић (ур.)
2011.
Србија – музички и играчки дијалекти, Димитрије Големовић, Мирјана Закић, Оливера Васић, Селена Ракочевић (ур.)
Зборник Тринаестог педагошког форума сценских уметности, Вера Миланковић, Милена Петровић (ур.)
Милан Ристић – поводом стогодишњице рођења, Соња Маринковић (ур.)
Музиколошке студије – интерпретације, Весна Микић, Тијана Поповић Млађеновић (ур.)