О издавачкој делатности факултета

Издавачка делатност Факултета музичке уметности обухвата штампане публикације наставне литературе, монографских и серијских публикација, тематских зборника и зборника научних и стручних скупова, музикалија, самосталних и пратећих аудио и визуелних издања, билтена, каталога и брошура, а у формирању је и електронско издање публикација на сајту Факултета. Основна делатност односи се на издавање наставне литературе (предметне уџбенике, приручнике, практикуме, збирке задатака, зборнике релевантних текстова и студија, нотних и звучних материјала) чији су аутори наставници и сарадници Факултета, а са циљем перманентног унапређивања наставе на Факултету.

Издавачку делатност спроводи Комисија за издавачку делатност у саставу:
др ГОРДАНА КАРАН, редовни професор, председник Комисије и руководилац Центра за издавачку делатност
мр ЉИЉАНА НЕСТОРОВСКА, редовни професор, декан Факултета
др ИВАНА ПЕРКОВИЋ, ванредни професор, продекан за научни рад Факултета
МАЈА СМИЉАНИЋ - РАДИЋ, редовни професор
ВЕСНА КРШИЋ - СЕКУЛИЋ, редовни професор
др АНИЦА САБО, редовни професор
др ТИЈАНА ПОПОВИЋ - МЛАЂЕНОВИЋ, редовни професор
др ДРАГАНА ЈЕРЕМИЋ - МОЛНАР, редовни професор

Рад Комисије као и процедуре у оквиру рада Центра дефинисани су Правилником о раду Центра за издавачку делатност Факултета музичке уметности, усвојеним септембра 2014. године.