Конкурси

14.03.2018.
„ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ „
Улица Краља Милана бр. 50, телефон број: 011/36-20-760
на основу Закона о високом образовању и Статута Факултета расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

КОНКУРС

Поништава се конкурс за избор асистента за ужу научну област Етномузикологија-упоредни предмет

Увид јавности