Конкурси

13.03.2019.
„ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ „
Улица Краља Милана бр. 50, телефон број: 011/36-20-760
на основу Закона о високом образовању и Статута Факултета расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

КОНКУРС


Увид јавности

16.01.2019.
Увид јавности - Асистент за ужу уметничку област Дириговање
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Виолончело
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Виолина

15.01.2019.
Увид јавности - Доцент за ужу научну област Музичка педагогија
Увид јавности - Доцент за ужу научну област Музичка теорија
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Виолина

14.01.2019.
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Клавир
Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Чембало
Увид јавности - Асистент за ужу научну област Музикологија
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Клавир
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Камерна музика (за рад са лименим)
Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Клавир - упоредни предмети (методика наставе клавира, развој пијанизма)
Увид јавности - Доцент за ужу иметничку област Композиција
Увид јавности - Виши уметнички сарадник на Катедри за соло певање

11.01.2019.
Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Клавир - упоредни предмети
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Виолончело

10.01.2019.
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Клавир - упоредни предмети

09.01.2019.
Увид јавности - Редовни или ванредни професор за ужу уметничку област Дириговање - упоредни предмети
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Дириговање - упоредни предмети

26.12.2018.
Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Клавир-упоредни предмет 1
Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Клавир-упоредни предмет 1а

26.12.2018.
Увид јавности - Наставник за ужу стручну област Солфеђа

25.12.2018.
Увид јавности - Виши уметнички сарадник на Катедри за гудачке инструменте

20.12.2018.
Увид јавности - Ванредни професор за ужу научну област Музичка педагогија

17.12.2018.
Увид јавности - Самостални уметнички сарадник на Катедри за гудачке инструменте