Конкурси

„ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ „
Улица Краља Милана бр. 50, телефон број: 011/36-20-760
на основу Закона о високом образовању и Статута Факултета расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

КОНКУРС

Увид јавности

<24.04.2017.
Увид јавности

<20.04.2017.
Увид јавности