Конкурси


Увид јавности

17.05.2018.
Увид јавности - Асистент са докторатом за ужу научну област Музикологија

16.05.2018.
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Дириговање - упоредни предмет

15.05.2018.
Увид јавности - Редовни професор за ужу уметничку област снимање музике и тонска режија

14.05.2018.
- Увид јавности - Наставник за ужу стручну област хармонија са хармонском анализом и музички облици
- Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Камерна музика (за рад са ансамблима са гудачким инструментима)
- Увид јавности - Доцент за ужу уметничку област Камерна музика (за рад са ансамблима са гудачким инструментима)
- Приступно јавно предавање

10.05.2018.
Увид јавности - Доцент за ужу научну област Етномузикологија-упоредни предмет
Увид јавности - Виши уметнички сарадник-гудачки инструменти

09.05.2018.
Увид јавности - Асистент за ужу уметничку област Виолина-1
Увид јавности - Асистент за ужу уметничку област Виолина-2

08.05.2018.
Увид јавности - Ванредни професор за ужу уметничку област Виолина

04.05.2018.
Увид јавности - Редовни професор за ужу уметничку област Клавир - упоредни предмет