Општа служба

Шеф службе: Александра Угарковић, самостални-стручно-технички сарадник за правне послове – руководилац

Иван Раицки, самостални-стручно-технички сарадник за људске ресурсе

Јованка Павловић, стручно-технички сарадник за кадровске послове, руководилац

Наташа Чалић, виши-стручно-технички сарадник Oпште службе

Васка Шикоска, самостални-стручно-технички сарадник за јавне набавке

тел. +381 11 362 07 60

Е-пошта: kadrovska@fmu.bg.ac.rs