Општа служба

Шеф службе: Александра Угарковић, правни референт

Иван Раицки, сарадник за људске ресурсе

Јованка Павловић, кадровски референт

Наташа Чалић, референт опште службе

Васка Шикоска, референт за јавне набавке

тел. +381 11 362 07 60

Е-пошта: kadrovska@fmu.bg.ac.rs