Опште информације

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50, 11000 БЕОГРАД

телефон 00 381 2659-466, 3621-170 факс 2643-598

ПИБ: 101849339

Матични број 07002084

е-маил: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs

жиро рачун 840-1644666-35 за сопствена средствa
жиро рачун 840-1644660-53 за буџет