Педагошки форум

Програм 22. Педагошког форума сценских уметности
„Заједничко музицирање у образовању“
Београд, 27-29. септембар 2019.
Ректорат Универзитета уметности, Косанчићев Венац 29

Програм Другог међународног форума студената сценских уметности ФССУ
Београд, 26. септембар 2019.
Канцеларија за младе, општина Врачар, Радослава Грујића 3

Идејни творац, и руководилац Педагошког форума је српски педагог, пијаниста и композитор Вера Миланковић, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду. Настао пре осамнаест година (1998), Педагошки форум представља место окупљања педагога и извођача музичких и сценских уметности. Учесници досадашњих Педагошких форума долазе из различитих институција: факултета, института, академија и музичких школа, како из земље (Београд, Ниш, Крагујевац, Смедерево, Краљево, Сремска Каменица, Сремска Митровица, Косовска Митровица, Рашка, Нови Сад), тако из региона (БиХ: Федерација и Република српска, Црна Гора) и иностранства (Шпанија, Немачка, Литванија, Грчка, Пољска, Украјина, САД, Велика Британија).

Теме претходних Педагошких форума биле су разноврсне:
‒ особености наставе солфеђа;
‒ песма као средство комуникације;
‒ певање као средство тумачења музике;
‒ утицај жанра на процес тумачења музике;
‒ естетска, психофизичка и когнитивна припрема за извођење;
‒ покрет у музичким и сценским уметностима: од рецепције до интерпретације;
‒ игра у педагогији сценских уметности;
‒ социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима.

После сваког одржаног скупа, Факултет музичке уметности у Београду штампа зборник радова. Од 2010. године, Завод за унапређење образовања и васпитања акредитује Педагошки форум као семинар за наставнике основних, односно нижих, и средњих школа. Основни циљ Педагошког форума јесте укључивање што већег броја педагога и покривање читаве вертикале уметничке педагогије – од предшколског до универзитетског образовања. Нарочито значајан делокруг посвећен је наставницима којима је педагогија једини облик бављења музиком. На тај начин се афирмише континуитет педагогије сценских уметности у Србији и она се такође поставља у контекст светских токова развоја. Посебан значај овом скупу дају педагози који се баве специјалном едукацијом, тј. радом са децом са инвалидитетом, као и са децом ометеном у развоју.

Педагогија сценских уметности у радовима је приказана из различитих углова: друштвеног, психолошког, физиолошког, когнитивног, филозофског и историјског. По својој садржини радови припадају теоретским, емпиријским и практичним истраживањима, а по начину излагања представљају форму саопштења и радионица. До сада је на Педагошким форумима учествовало преко сто предавача, у Зборницима педагошког форума објављено је преко двестапедесет стручних и научних радова.
Педагошки форум има и своје пратеће активности: концерте, драмске и музичке представе, приказе књига, часописа и уџбеника. Детаљније информације о Педагошком форуму као и теме до сада одржаних Форума можете преузети са ФБ Педагошког форума. Ове године је ЗУОВ акредитовао Форум као облик сталног стручног усавршавања.


Програм 21. педагошког форума сценских уметности
10.09.2018.

Програм 21. педагошког форума сценских уметности
"Теоријско и уметничко у педагогији сценских уметности".

У Београду од 28. до 30. Септембар 2018.
Ректорат Универзитета уметности, Косанчићев Венац 29.