Чембало

Предмет Чембало уведен је у наставу на Факултету музичке уметности 1985/86. године захваљујући великом залагању истакнуте пијанисткиње и чембалисткиње Оливере Ђурђевић. Професорка Оливера Ђурђевић није штедела ни време ни труд да на претходним курсевима чембала које је држала у Студентском културном центру пренесе своје знање, искуства и ентузијазам, да усади младим полазницима курса љубав за овај инструмент. Убрзо затим, на Факултет долазе поред ње у својству наставника њени најбољи ученици Зорица Ћетковић и Милош Петровић, који су њен пионирски рад наставили кроз наредне три деценије.
Од времена оснивања много је младих људи дипломирало на чембалу, интересовање за студијe чембала изузетно је порасло, па је настава чембала уведена и у наставни програм за нижу и средњу музичку школу. На Факултету музичке уметности, предмет чембало слуша се као главни предмет, али и као обавезни упоредни предмет на студијском програму Оргуље. Интересовање за студије чембала одговара реалним могућностима каснијег запошљавања у основним и средњим музичким школама, али и капацитетима Факултета. Због тога се на овом студијском програму значајна пажња посвећује не само развоју уметничких способности и уметничком сазревању, већ и освајању других знања из области теорије музике, хуманистичких дисциплина и страних језика. Студијски програм за чембало један је од пет студијских програма који чине Полиинструменталну Катедру. Класу чембала води доцент Милан Поповић.

Циљеви студијског програма Чембала су: формирање музичке личности - чембалисте високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, континуо пратње и импровизације, свирања у ансамблима и одржавања проба, јавног извођења; а такође и вештине читања партитура, репертоарске вештине, као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације). Стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма је музички уметник, а у додатку дипломи се прецизира – чембалиста.