Помоћна служба

Шеф службе: Драгана Минић, телефониста

Јелица Лукић, портир

Драган Јовановић, домар

Жељко Врањковић, домар

Илмија Урошевић, помоћни радник-курир

Рајна Јовановић, помоћни радник-курир

Љиљана Ковачевић, помоћни радник-курир

Марина Митровић, помоћни радник-курир

Мирјана Стајчић, помоћни радник-курир

Ана Нешковић, помоћни радник-курир

Мирољуб Исаиловић, ноћни портир

тел: +381 11 26 59 466, 26 59 887