Помоћна служба

Шеф службе: Драгана Минић, оператер у контакт центру, руководилац

Јелица Лукић, портир

Драган Јовановић, домар/мајстор одржавања

Жељко Врањковић, домар/мајстор одржавања

Илмија Урошевић, курир/чистачица/помоћни радник

Рајна Јовановић, курир/чистачица/помоћни радник

Љиљана Ковачевић, курир/чистачица/помоћни радник

Марина Митровић, курир/чистачица/помоћни радник

Мирјана Стајчић, курир/чистачица/помоћни радник

Ана Нешковић, курир/чистачица/помоћни радник

тел: +381 11 26 59 466, 26 59 887