Посебне збирке

Посебне збирке, легати и библиотеке истакнутих стваралаца, чувају се одвојено од главног фонда и доступни су само за рад у читаоници. Подаци о њима претраживи су у засебним лисним каталозима.

У периоду од 2011. до 2015. године Библиотека је релизовала неколико пројеката које је суфинансирало Министарства културе Републике Србије. Ови пројекти обухватили су израду електронског каталога, затим скенирање и конзервацију публикација из следеће четири посебне збирке:
   - Збирка старе и ретке књиге
   - Библиотека целина Владимира Ђорђевића
   - Библиотека целина Петра Стојановића
   - Библиотека целина Милоја Милојевића