Пријемни испити

26.06.2018.

Пријемни испит из солфеђа за кандидате који су полагали пријемни испит на Студијском програму за извођачке уметности - клавир.
25.06.2018.

Распоред полагања пријемног испита за дувачке инструменте 28.06.2018.
18.06.2018.

Распоред полагања на Студијском програму Извођачке уметности - модул КЛАВИР
17.06.2018.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ - ГУДАЧИ
14.06.2018.

Корепетитори за пријемне испите за дуваче.
14.06.2018.

Подаци о пријављеним кандидатима за школску 2018/19, могу се видети на линку:
prijemni.fmu.bg.ac.rs
11.06.2018.

Корепетитори за пријемне испите за гудаче.
5.06.2018.

Испит за проверу склоности и способности, школска 2018/19.
Задата композиција за извођачке уметности Полиинструменталне катедре - модул гитара.
4.06.2018.

Рокови за спровођење фаза конкурса.
25.05.2018.

Етномузиколошки/етнокореолошки радови за усмени пријемни испит из етномузикологије биће доступни у Скриптарници Факултета од петка, 1. јуна. 2018.
25.05.2018.

Испит за проверу склоности и способности, школска 2018/19. Задата композиција за извођачке уметности - модул чембало.
21.05.2018.

Испит за проверу склоности и способности, школска 2018/19.
Задата композиција за извођачке уметности - модул клавир.
27.9.2017
Катедра за камерну музику објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на мастер студије школске 2017/2018. године.
27.9.2017
Полиинструментална катедра објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на мастер студије школске 2017/2018. године.
22.9.2017
Катедра за дувачке инструменте објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на мастер студије школске 2017/2018. године.
22.9.2017
Катедра за клавир објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на мастер студије школске 2017/2018 распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на докторске студије школске 2017/2018

Катедра за гудачке инструменте објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на мастер, специјалистичке и докторске студије школске 2017/2018
20.09.2017
Катедра за клавир објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на докторске студије школске 2017/2018

Катедра за клавир објавила је распоред полагања кандидата на пријемном испиту за упис на специјалистичке студије школске 2017/2018
14.07.2017
Коначна ранг листа може се видети на линку:

https://prijemni.fmu.bg.ac.rs
4.07.2017
Упис на основне академске студије обавиће се по следећем распореду:
11.07.2017. - Студијски програми Композиција, Дириговање, Соло пeвање, Клавир, Гудачки инструменти, Џез и популарна музика
12.07.2017. - Студијски програми Дувачки инструменти, Полиинструментални, Музикологија, Етномузикологија, Музичка педагогија, Музичка теорија

Сви кандидати који су стекли право на упис на Факултет музичке уметности овде могу погледати списак докумената потребних за упис, као и услове и начине уплате школарине за самофинансирајуће студенте.
3.07.2017. - 16.00 часова
Објављени су резултати полагања Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија у академској 2017/18. години.
Резултате можете видети на сајту https://prijemni.fmu.bg.ac.rs/
Одлука НУН већа Факултета о усвајању Ранг листе.
16.06.2017
Дежурни корепетитори за гудаче на пријемном испиту за гудаче 2017/2018

Виолине: Катарина Хаџи Антић Татић 064 1945574
Виоле: Катарина Радојичић Фиревски 064 115 3805
Виолончела: Ивана Павловић 063 8393 899
Контрабаси: Душан Егерић 065 5888 559
Рокови за спровођење конкурса за упис