Пројекат Еразмус КА 1 пројекти, мобилности студената и професора

Пројекти мобилности су засновани на принципима академских размена успостављеним у програму Еразмус, који је претходио Еразмус плусу. Ови пројекти су билатерални јер обухватају сарадњу установа из две земље, најчешће по једну из сваке, а у ретким случајевима високошколске установе из једне програмске земље могу бити удружене у национални конзорцијум за мобилност.

У оквиру програма Еразмус+ постоји разлика између пројеката мобилности између две програмске земље (нпр. Француске и Немачке), који су резервисани за високошколске установе из програмских земаља, и пројеката мобилности између једне програмске и једне партнерске земље, у којима могу да учествују и високошколске установе из Србије.

Пројекти мобилности између једне програмске и једне партнерске земље подразумевају мобилност студената и запослених на високошколским установама између програмских земаља и Србије, и то:
   • мобилност студената;
   • мобилност наставног особља са циљем извођења наставе;
   • мобилност наставног и ненаставног особља са циљем усавршавања.

Пријаве за пројекте подносе високошколске установе из програмских земаља својим националним агенцијама. Оне су уједно и координатори пројеката, док су високошколске установе из Србије у улози партнера. Пошто пријаву подносе ВШУ из програмских земаља, током процеса пријаве оне могу тражити различите информације од ВШУ из Србије како би пријава за пројекат била што квалитетнија.

У оквиру програма Еразмус +, КА 107 програма мобилности, у актуелној школској години Факултет музичке уметности у Београду (Универзитет уметности у Београду) реализује мобилности студената, наставника и ненаставног особља у оквиру међуинституционалних уговора са:
   1. Литванском академијом за позориште и музику из Виљнуса, Литванија (Lithuanian Academy for Music and Theatre, Vilnius, Lithuania): http://lmta.lt/en
   2. Музичким конзерваторијумом у Вигу, Шпанија (Conservatorio Superior de Música de Vigo, Spain): http://csmvigo.com/?lang=gl
   3. Музичком академијом у Гдањску, Пољска (The Academy of Music in Gdansk, Poland): http://www.amuz.gda.pl/en/about-us/
   4. Универзитетом у Тартуу, Департманом за музику, Естонија (University of Tartu, Department for Music, Estonia): http://www.ut.ee/en/kontakt/muusikaosakond
   5. Аристотел универзитетом у Солуну, Департманом за музику, Грчка (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) https://www.auth.gr/en/mus

Више информација о програму Еразмус + доступно је на: http://erasmusplus.rs/erazmusplus/delovi-programa/ka-1-akademske-razmene/