Прођето музика, Италија

Студенти ФМУ низ година наступају на Фестивалу Неи Суони деи Луоги у Италији. Фестивал организује Aсоцијација Прођето музика.
Уцесници на фестивалу се бирају на аудицијама које су у почетку организоване сваке године на ФМУ, а сада се организују бијенално.
Студентима су организовани целовечерњи концерти (солистички и концерти ансамбала). Организатори сносе све трошкове и дају скроман хонорар учесницима.
Ова активност је подржана од стране ФМУ јер сматрамо да је неопходно да се студентима пружи могућност стручне праксе у виду нступа у иностранству.

Више о овој Асоцијацији погледајте на: http://www.associazioneprogettomusica.org/