Пројекат Жан Моне модул

Летња школа „Јединство у различитости: локално наспрам глобалног“, као факултативни део Жан Моне модула Музика и уметност у обликовању европског културног идентитета који реализује Катедра за музикологију, одржаће се у периоду од 1. до 5. јула 2019. године на Факултету музичке уметности. Летња школа намењена је студентима мастер и докторских студија музике, драме, ликовних и примењених уметности и историје уметности. За похађање Летње школе полазници добијају сертификате, усаглашене са Европским стандардом студентске мобилности и правилима Еразмус + фондације.
Више информација о летњој школи „Јединство у различитости: локално наспрам глобалног“ и пријављивању за учешће у њеном раду можете прочитати у брошури.
У академској 2017/2018. години Катедра за музикологију ФМУ започела је реализацију новог трогодишњег Жан Моне модула Mузика и уметност у обликовању европског културног идентитета (Jean Monnet Module ”Music and Art in the Shaping of the European Cultural Identity“, 587577-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE), чији су покровитељи Темпус Еразмус+ фондација Европске уније и Универзитет уметности у Београду.
Ослањајући се на позитивно искуство у реализацији Жан Моне пројекта "Музички идентитети и европска перспектива: интердисциплинарни приступ" (2014–2017), овај пројекат наставља са остваривањем основне идеје која се односи на развој европских студија на пољу музике и уметности и усмерен је на музику и уметност као чиниоце који активно обликују европски културни идентитет.
Жан Моне модул "Mузика и уметност у обликовању европског културног идентитета" подразумева више наставних активности – нове предмете у оквиру постојећих студијских програма, као и реализацију летње школе за студенте уметности, али и за студенте који долазе из других области (нпр. архитектура, математика, историја, медицина и др). Имплементација пројекта укључује увођење оригиналних стратегија у наставу и примену нових технологија у бављењу регионалним феноменима у области музике и уметности, као и сложеним идентитетима европске културе. У циљу јачања интегративних функција Универзитета, пројектни тим сачињен је од професора са три (од четири) факултета Универзитета уметности у Београду: др Марија Масникоса (академски координатор пројекта), др Ивана Перковић, др Тијана Поповић Млађеновић, др Соња Маринковић, др Весна Микић, др Драгана Стојановић-Новичић, др Драгана Јеремић-Молнар, др Ана Стефановић, др Биљана Лековић (Факултет музичке уметности); др Невена Даковић (Факултет драмских уметности) и др Никола Шуица (Факултет ликовних уметности).

Више информација о овом пројекту доступно је путем линка: http://www.arte.bg.ac.rs

Катедра за музикологију ФМУ започела је реализацију прве фазе (прве године) трогодишњег Жан Моне (Jean Monnet) пројекта Музички идентитети и европска перспектива – интердисциплинарни приступ (Musical identities and European perspective: an interdisciplinary approach, 553391-EPP-1-2014-1-RS-EPPJMO-MODULE), чији су покровитељи Темпус – Ерасмус фондација Европске уније и Универзитет уметности у Београду. Остваривање овог пројекта подразумева низ активности: истраживањa, држање предавања студентима мастер и докторских студија музикологије, као и других, превасходно извођачких студијских програма, одржавање округлих столова и симпозијума, објављивање релевантних публикација, итд. Тим за реализацију Жан Моне модула чини осам професора музиколога са Катедре за музикологију ФМУ: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор (руководилац пројекта), др Весна Микић, редовни професор, др Соња Маринковић, редовни професор, др Ивана Перковић, ванредни професор, др Марија Масникоса, ванредни професор, ванредни професор, др Тијана Поповић-Млађеновић, ванредни професор, др Драгана Јеремић-Молнар, ванредни професор и др Драгана Стојановић-Новичић, ванредни професор.
Више информација о овом пројекту можете пронаћи на: http://www.midep.ac.rs/