Пројекти

Једна од важних одлика стратешких циљева и мисије Факултета је и пројектно ангажoвање које ће проширити мрежу сарадње и обезбедити већу видљивост Факултета на међународном нивоу.

Искуство Факултета музичке уметности у Београду у области пројеката је врло богато и разнолико. Са бројним партнерским институцијама, како образовним институцијама тако и установама културе, медијима, институтима и другим организацијама у земљи и иностранству Факултет је данас у мрежи пројеката.

Тренутно постоји велики број билатералних уговора и протокола о сарадњи, а од протекле школске године отпочето је и са партнерствима у оквиру програма ЕУ – ЕРАСМУС+ као и програма Креативна Европа. Факултет је координирао и један Темпус пројекат из претходне генерације ЕУ програма (од 2007-2014) и примили смо позитивне оцене након предаје завршног извешатаја.

Међународни пројекти

  - Еразмус +
      а) Пројекат Жан Моне модул
      б) Изградња капацитета у високом образовању
Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво - ДЕМУСИС
      в) Еразмус КА 1 пројекти, мобилности студената и професора, шк.2016/17
  - Креативна Европа Rostrum + пројекат
  - Европска оперска академија
  - Еуфонија пројекат (међународни омладински оркестар)

Билатерална сарадња

  - Сарадња са конзерваторијумом „Ђузепе Тартини“ Трст, Италија
  - Прођето музика, Италија
  - Међународни оркестар Густав Малер

Национални пројекти

  - Сарадња са удружењем Инклузивна мрежа

Архива

  - World University Suport (WUS) Austria
  - Swedish International Development Agency (SIDA)
  - Introducing Interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with European Perspective (InMuSWB)