Рачуноводство

Шеф службе: Драгица Арсенијевић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Милина Пантовић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Маријана Шћеповић, финансијско-рачуноводствени аналитичар

тел: +381 11 36 21 175