Рачуноводство

Шеф службе: Драгица Арсенијевић

Милина Пантовић, референт личних доходака-благајник

Снежана Алексић, референт за обрачун накнада и аналитику основних средстава и ситног инвентара

Маријана Шћеповић, књиговођа - контиста

тел: +381 11 36 21 175