Скуп катедре за етномузикологију

Студијска група за музику и плес Југоисточне Европе основана је 2008. године. при најбројнијем и најутицајнијем удружењу етномузиколога на глобалном нивоу, Међународном савету за традиционалну музику (International Council for Traditional Music / ICTM). Група окупља стручњаке из региона али и научнике из Европе и САД чије је истраживање посвећено традиционалној музици и плесу Балкана, односно Југоисточне Европе.
2014. године је, по први пут у Србији, организован четврти по реду симпозијум ове студијске групе на коме је учествовало више од педесет научника из Србије, Македоније, Богарске, Хрватске, Словеније, Румуније, Мађарске, Шпаније, САД...Симпозијум је одржан у организацији Факултета музичке уметности у Београду и Истраживачке станице „Петница“ из Ваљева у периоду од 24.09. до 01.10.2014. године.

Предвиђене теме у оквиру којих су се реализовала предавања али и заједнички панели су биле:
  1. Импровизација у музици и плесу у Југоисточној Европи
  2. Професионализација музике и плеса у Југоисточној Европи
  3. Интер/постдисциплинарност у етномузикологији и етнокореологији

Треба истаћи и то да је овај Симпозијум био посвећен и раду сестара Јанковић, Љубице и Данице, као пионирима етнокореологије и етномузикологије у Србији али и у читавом региону.

Циљеви овог Симпозијума, и деловања читаве Студијске групе су:
  - популаризација наука посвећених традиционалној музици и плесу на регионалном нивоу (етномузикологија, етнокореологија, етнологија, антропологија)
  - унапређење академских знања из поменутих научних области на регионалном нивоу
  - промовисање специфичности музичког наслеђа Југоисточне Европе
  - умрежавање научника из региона Западног Балкана и Југоисточне Европе
  - потенцијално развијање интернационалних пројеката у сфери нематеријалног културног наслеђа