Скуп Музичка теорија и анализа

У години када Факултет музичке уметности прославља 80 година постојања, Дванаеста међународна конференција Музичка теорија и анализа биће посвећена темама попут ефеката и утицаја музике, и њене способности да подстакне емоције (духовност) интелектуалну активност (мишљење) и покрет (телесност) код реципијената (слушаоца, извођача, аналитичара). Идеја покрета је била разрађивана хиљадама година уназад (реторички, психолошки, филозофски али и кроз музичко-теоријске концепте) али и данас позива и инспирише на нова теоријска промишљања и преиспитивања.
Конференција ће се одржати од 13. до 15. октобра 2017. године на ФМУ у Београду, а овде можете преузети позив за учешће на Конференцији са детаљнијим информацијама.