Скуп Музичка теорија и анализа

17.06.2019.
Катедра за музичку теорију објављује да су најновије информације о 13. бијеналној међународној конференцији из области музичке теорије и анализе Музика и спацијалност доступне на сајту www.musicandspatiality2019.weebly.com.
05.11.2018.
Катедра за музичку теорију организатор је Тринаестe међународнe конференцијe за музичку теорију и анализу под називом Музика и спацијалност (Music and Spatiality), посвећене феномену разноликог и динамичног односа музике и простора.
Конференција ће се одржати од 4. до 6. октобра 2019. године у Београду. Рок за пријаве радова је 15. март 2019. године.
Више о теми и тематским целинама конференције може се прочитати у позивном писму.
10.10.2017.
Катедра за музичку теорију Вас за задовољством позива да присуствујете 12. међународној конференцији Musica Movet: Affectus, Ludus, Corpus, која ће се одржавати од петка 13. до недеље 15. октобра текуће године у Ректорату Универзитета уметности у Београду, Косанчићев венац 29. Сваки дан конференције посвећен је једном од сугерисаних начина на који музика покреће слушаоца/извођача/аналитичара и побуђује неки од базичних афеката или емоција, начин играња игара и тело у смислу геста или покрета. Главни предавачи, који ће повести дискусију о сваком појединачном концепту, данас су међу водећим научним истраживачима и професорима у области музичке теорије: Др Данута Мирка (Danuta Mirka), Др Мајкл Спицер (Michael Spitzer) и Др Арни Кокс (Arnie Cox).
Програм предавања можете погледати овде.
У години када Факултет музичке уметности прославља осамдесету годишњицу постојања, Дванаеста међународна конференција за музичку теорију и анализу Musica movet: affectus, ludus, corpus, коју организује Катедра за музичку теорију, биће посвећена проблематици дејства и утицаја музике, односно њене способности да побуди и покрене емоције (душу), интелектуалну игру (ум) и гест (тело) реципијента (слушаоца, аналитичара, интерпретатора), изван принципа задовољства. Иако је концепт покрета – movere, као реторички, филозофски, психолошки и музичко-теоријски концепт, стар хиљаде година, он се у погледу појетике, (а)перцепције и перформанце музике на различите начине у току интелектуалне музичке историје осветљавао, испитивао и разумевао, па и данас позива на теоријско-концептуално и аналитичко преосмишљавање.
Конференција ће се одржати од 13. до 15. октобра 2017. године на ФМУ у Београду, а овде можете преузети позив за учешће на Конференцији, на српском и енглеском језику, са детаљнијим информацијама о скупу.