Скуп Музичка теорија и анализа

У години када Факултет музичке уметности прославља осамдесету годишњицу постојања, Дванаеста међународна конференција за музичку теорију и анализу Musica movet: affectus, ludus, corpus, коју организује Катедра за музичку теорију, биће посвећена проблематици дејства и утицаја музике, односно њене способности да побуди и покрене емоције (душу), интелектуалну игру (ум) и гест (тело) реципијента (слушаоца, аналитичара, интерпретатора), изван принципа задовољства. Иако је концепт покрета – movere, као реторички, филозофски, психолошки и музичко-теоријски концепт, стар хиљаде година, он се у погледу појетике, (а)перцепције и перформанце музике на различите начине у току интелектуалне музичке историје осветљавао, испитивао и разумевао, па и данас позива на теоријско-концептуално и аналитичко преосмишљавање.
Конференција ће се одржати од 13. до 15. октобра 2017. године на ФМУ у Београду, а овде можете преузети позив за учешће на Конференцији, на српском и енглеском језику, са детаљнијим информацијама о скупу.