Скуп: Психологија и музика

04.09.2019.

Oбавештавамо све заинтересоване да је Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) акредитовао прву међународну конференцију Психологија и музика – интердисциплинарна сусретањакао облик стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника запослених у образовању у Србији(3 бода)
https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=362 !
Конференција се одржава од 24. до 26. октобра, у Ректорату Универзитета уметности у Београду, главни организатор је Факултет музичке уметности у Београду. Све заинтересоване колеге позивамо да се путем нашег сајта упознају са програмом и темама које ће бити разматране на Конференцији, еминентним пленарним предавачима, важним датумима и пратећим догађајима.

Организациони одбор
PAM-IE Belgrade 2019
https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com
Факултет музичке уметности са задовољством објављује да ће прва интернационална научна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања бити одржана од 24. до 26. октобра 2019. године на Универзитету уметности у Београду. Организатори конференције су:
Факултет музичке уметности, Универзитет уметности, Београд, Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду и
Секција за психологију музике, Друштво психолога Србије.

Више о самој конференцији, темама и начинима учествовања налази се у позивном писму и на веб сајту конференције Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања: https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com/(на веб сајту конференције Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања: https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com) и https://psychologyandmusicconference2019.wordpress.com