Еразмус +

ERASMUS +
Key action 1 – credit mobility
Open call for staff mobility
Conservatory of Music in Vigo (Spain)
Spring semester 2018/19

General information:

Mobility period: spring semester 2018/19
Duration of mobility: 5 days (2 days for travel)
Eligibility: Piano
Violoncello
Flute
Guitar
Horn/ chamber music
Host institution: http://csmvigo.com/?lang=es
Grant: Grant covers travel costs and costs of stay. Mobility participants are obliged to have a health insurance for the mobility period (at their own expense)

Application
Application deadline at home institution: December 16th 2018
Documentation: CV
Passport (copy of 1st page)

Application procedure
Candidates have to submit their applications to mobility coordinator at home institution

Selection
Home institution will make a selection and choose 5 candidates.
Home institution will send letter of nomination and all the application documentation to the University of Arts at erasmus@arts.bg.ac.rs

For further information about the application, please contact: itanackov@fmu.bg.as.rs
Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији у Виљандију Универзитета у Тарту (Естонија) http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/exchange-students за студенте основних академских студија (друга и трећа година) на студијском програму:
Музичка педагогија

Студенти се позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: фебруар– јун 2019.

У овом позиву Музичкa Академијa у Виљандију нуди 2 стипендије.
За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (на енглеском језику)
2. Попуњен Application Form (на енглеском језику)
3. CV (на енглеском језику)
4. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
5. Копију личне карте/ пасоша
6. Попуњен ФМУ пријавни образац (на српском језику)
7. Транскрипт оцена (на енглеском језику)

Списак предмета за студенте доступан је на:
http://www.kultuur.ut.ee/en/why-viljandi/international-study-modules-exchange-students
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/rhythm-music
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/estonian-traditional-music

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 750 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом. Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 9. новембра 2018.

За додатне информације обратите се на на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.
Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији за музику и позориште у Литванији http://old.lmta.lt/en за студенте основних студија (2. и 3. година) студијског програма:

Клавир

Студенти се позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: фебруар – јун 2019.

У овом позиву Музичка Академија за музику и позориште у Литванији нуди 1 стипендију.
За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (на енглеском језику)
2. Попуњен Application Form (на енглеском језику)
3. CV (на енглеском језику)
4. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
5. Снимке извођења у трајању од 20ак минута
6. Копију личне карте/ пасоша
7. Попуњен ФМУ пријавни образац (на српском језику)
8. Транскрипт оцена (на енглеском језику)

Списак предмета за студенте доступан је на https://lmta.lt/wpcontent/uploads/2018/10/MuzikosatlikimasFortepijonas_B_LT_EN_2018.pdf

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 750 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.

Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 9. новембра 2018.

За додатне информације обратите се на на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.
Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичком Конзерваторијуму y Вигу (Шпанија) http://csmvigo.com/?lang=en/ за студенте основних академских студија (друга и трећа година) на следећим студијским програмима:

Виола
Виолончело
Контрабас
Кларинет
Обоа
Фагот

Студенти се позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: фебруар – јун 2019.

У овом позиву Mузички Конзерваторијум у Вигу нуди 3 стипендије.
За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (на енглеском језику)
2. Попуњен Application Form (на енглеском језику)
3. CV (на енглеском језику)
4. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
5. Снимке извођења у трајању од 20ак минута
6. Копију личне карте/ пасоша
7. Попуњен ФМУ пријавни образац (на српском језику)
8. Транскрипт оцена (на енглеском језику)

Списак предмета за студенте доступан је на http://csmvigo.com/files/2017-18-CSMV-CUADROS-ECTS.pdf

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 800 евра по месецу боравка и 360 евра за трошкове пута.

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом.

Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 9. новембра 2018. године.

За додатне информације обратите се на на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.
Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичком конзерваторијуму Ђузепе Тартини (Трст, Италија) за студенте основних академских студија (2. и 3. година) и мастер студија следећих одсека:

Труба
Тромбон
Хорна
Обоа
Фагот
Кларинет
Виола
Виолина
Виолончело
Контрабас
Харфа
Гитара
Композиција

Студенти се позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: фебруар – јун 2019.

У овом позиву Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini нуди 3 стипендије.
За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (на енглеском језику)
2. Попуњен Application Form (на енглеском језику)
3. CV (на енглеском језику)
4. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
5. Снимке извођења у трајању од 20ак минута
6. Копију личне карте/ пасоша
7. Попуњен ФМУ пријавни образац (на српском језику)
8. Транскрипт оцена (на енглеском језику)

Списак предмета за студенте основних студија доступан је на http://www.conts.it/students-and-teaching/courses-bachelor-level/courses-bachelor-level

Списак предмета за студенте мастер студија доступан је наhttp://www.conts.it/did/offerta-didattica/dipartimenti-e-corsi

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом.

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 850 евра по месецу боравка и 180 евра за трошкове пута.

Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 9. новембра 2018.

За додатне информације обратите се на на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.

Универзитет за музику и извођачке ументости у Грацу (Аустрија) нуди две стипендије у износу од 9000 евра за студенте певања.
Рок за пријаву: 30. 11. 2018. године.

Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији за музику и позориште у Литванији за студенте основних студија (2. и 3. година) и докторских студија:

Клавир
Соло певање
Гудачки инструменти
Дувачки инструменти
Оргуље
Перкусије
Чембало
Џез и популарна музика

Студенти ce позивају за боравак у трајању од три месеца:
II семестар: април 2018. – јун 2018.

У овом позиву Музичка Академија за музику и позориште у Литванији нуди 1 стипендију.
За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement
2. Попуњен Application Form
3. Аудио/ видео снимак извођења у трајању од око 20 минута

Документа је потребно попунити на енглеском језику.

Списак предмета за студенте доступан је на http://old.lmta.lt/en/ course-catalogue

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.
Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 750 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.
Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.
Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до 30. марта 2018.
За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.
Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичком Конзерваторијуму у Бирмингему (Велика Британија) за студенте основних академских студија на следећим студијским програмима:

Хорна
Обоа

Студенти ce позивају за боравак у трајању од једног семестра:
I семестар: 24. септембар 2018. – 11. јануар 2019.

У овом позиву Музички Конзерваторијуму у Бирмингему нуди 2 стипендије.
За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement
2. Попуњен Application Form
3. Снимак извођења у трајању од око 20мин.

Документа је потребно попунити на енглеском језику.

Списак предмета за студенте доступан је на http://www.bcu.ac.uk/courses/music-bmus-honours-2018-19

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 850 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.
Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.
Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.
Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до 2. априла. 2018.
За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.
Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичком Конзерваторијуму y Вигу (Шпанија) за студенте основних академских студија (друга и трећа година) на следећим студијским програмима:

Композиција
Соло певање
Клавир
Гудачки инструменти – виола, виолина, виолончело, контрабас
Дувачки инструменти - фагот, обоа, кларинет и флаута
Гитара
Чембало

Студенти ce позивају за боравак у трајању од једног семестра:
I семестар: септембар 2018. – фебруар 2019.

За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement
2. Попуњен Application Form
3. CV (на енглеском језику)
4. Мотивационо писмо (на енглеском језику)
5. Снимке извођења у трајању од 20ак минута
6. Копију личне карте/ пасоша

Документа је потребно попунити на енглеском језику.

Списак предмета за студенте доступан је на http://csmvigo.com/files/2017-18-CSMV-CUADROS-ECTS.pdf

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 800 евра по месецу боравка и 360 евра за трошкове пута.
Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.
Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.
Према пропозицијама овогодишњег позива, све приспеле пријаве биће прослеђене Музичком Конзерваторијуму у Вигу који ће до јуна извршити селекцију кандидата.
Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до 12. априла 2018. године.
За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.
Факултет музичке уметности ће у периоду 24.03. - 01. 03. угостити професоре Џени и Марка Филипса са Краљевског конзерваторијума у Бирмингему (Енглеска). Џени Филипс, професор обоеи шеф Катедре за Дувачке инструменте и Марк Филипс, професор хорне, диригент и члан Симфонијског оркестра Бирмингема ће током своје посете одржати предавања и мајсорске радионице за студенте Факултета. Посета је реализована у оквиру Еразмус + мреже међународне мобилности.

Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији за музику и позориште у Литванији (Lithuanian Academy of Music and Theatre) за студенте основних академских студија (2, 3. и 4. година) следећих одсека:

Композиција
Дувачки инструменти


Студенти позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: 5. фебруар – 31. мај 2018.

У овом позиву Lithuanian Academy of Music and Theatre нуди 2 стипендијe.

За пријаву је потребно да доставите:

1. Попуњен Learning Agreement (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“ и у прилогу мејла)
2. Попуњен пријавни образац (Application Form) (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“ и у прилогу мејла)
3. Аудио или видео снимак извођења (за студенте дувачких инструмената) и снимак композиције (за студенте композиције) у трајању од око 20 минута

Документа је потребно попунити на енглеском језику.
Списак предмета за студенте доступан је на
http://lmta.lt/en/wind- instruments-study-plan за студенте дувачких инструмената
http://lmta.lt/en/composition- 2 за студенте композиције

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.
Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 650 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.
Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.
Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до понедељкa 25. децембра.
За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.

Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији у Виљандију Универзитета у Тарту (Естонија) http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/exchange-students за студенте основних академских студија на студијском програму:

Музичка педагогија (друга, трећа и четврта година)
Студенти ce позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: 12. фебруар – 01. јун 2018.

У овом позиву Музичкa Академијa у Виљандију нуди 2 стипендије.

За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“
2. Копију важећег пасоша
3. Транскрипт оцена на енглеском језику
4. Потврда о знању енглеског језика на Б2 нивоу (сертификат или потврда професора)

Документа је потребно попунити на енглеском језику.

Списак предмета за студенте доступан је на
http://www.kultuur.ut.ee/en/why-viljandi/international-study-modules-exchange-students
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/rhythm-music
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/estonian-traditional-music

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 750 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 27. октобра. 2017

За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.

Од школске 2016/17 године, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду учествује у Еразмус + академским мрежама размене.
Будући да је Србија у Еразмус + програму „партнерска“ земља, потребно је да се закључе међуинституционални споразуми о сарадњи како би било могуће вршити размене.

За више информација обратите се Ивани Мијановић, координатору за међународну сарадњу: itanackov@fmu.bg.ac.rs

05.04.2017.
Др Вера Миланковић и др Милена Петровић, професори Катедре за солфеђо и музичку педагогију, боравиле су у периоду од 27. до 31. марта на Музичкој академији „Станислав Моњушко“ у Гдањску (Пољска) у оквиру Ерасмус + програма мобилности. Извештај о њиховом боравку и лепе утиске можете погледати овде.

Отворен је позив за пријављивање за доделу Еразмус + стипендије за боравак на Музичком конзерваторијуму у Вигу (Шпанија) http://csmvigo.com/?lang=en, за студенте основних академских студија (од друге до четврте године студија). Пријаве се примају најкасније до 13. априла 2017. године.
Опширније

Корисни линкови:

Процедура пријаве, Универзитет уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/exchange-students/how-to-apply/

Водич за програме међународне мобилности ФМУ

Каталог курсева на страном језику Универзитета уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/course-catalogue-2016-17/

Еразмус + водич:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Друге могућности међународне размене

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies):http://erasmusplus.rs/ceepus/