Еразмус +

Од школске 2016/17 године, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду учествује у Еразмус + академским мрежама размене.
Будући да је Србија у Еразмус + програму „партнерска“ земља, потребно је да се закључе међуинституционални споразуми о сарадњи како би било могуће вршити размене.

За више информација обратите се Ивани Мијановић, координатору за међународну сарадњу: itanackov@fmu.bg.ac.rs

05.04.2017.
Др Вера Миланковић и др Милена Петровић, професори Катедре за солфеђо и музичку педагогију, боравиле су у периоду од 27. до 31. марта на Музичкој академији „Станислав Моњушко“ у Гдањску (Пољска) у оквиру Ерасмус + програма мобилности. Извештај о њиховом боравку и лепе утиске можете погледати овде.

Отворен је позив за пријављивање за доделу Еразмус + стипендије за боравак на Музичком конзерваторијуму у Вигу (Шпанија) http://csmvigo.com/?lang=en, за студенте основних академских студија (од друге до четврте године студија). Пријаве се примају најкасније до 13. априла 2017. године.
Опширније

Корисни линкови:

Процедура пријаве, Универзитет уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/exchange-students/how-to-apply/

Водич за програме међународне мобилности ФМУ

Каталог курсева на страном језику Универзитета уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/course-catalogue-2016-17/

Еразмус + водич:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Друге могућности међународне размене

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies):http://erasmusplus.rs/ceepus/