Еразмус +

Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији у Виљандију Универзитета у Тарту (Естонија) http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/exchange-students за студенте основних академских студија на студијском програму:

Музичка педагогија (друга, трећа и четврта година)
Студенти ce позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: 12. фебруар – 01. јун 2018.

У овом позиву Музичкa Академијa у Виљандију нуди 2 стипендије.

За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“
2. Копију важећег пасоша
3. Транскрипт оцена на енглеском језику
4. Потврда о знању енглеског језика на Б2 нивоу (сертификат или потврда професора)

Документа је потребно попунити на енглеском језику.

Списак предмета за студенте доступан је на
http://www.kultuur.ut.ee/en/why-viljandi/international-study-modules-exchange-students
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/rhythm-music
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/estonian-traditional-music

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 750 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 27. октобра. 2017

За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.

Од школске 2016/17 године, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду учествује у Еразмус + академским мрежама размене.
Будући да је Србија у Еразмус + програму „партнерска“ земља, потребно је да се закључе међуинституционални споразуми о сарадњи како би било могуће вршити размене.

За више информација обратите се Ивани Мијановић, координатору за међународну сарадњу: itanackov@fmu.bg.ac.rs

05.04.2017.
Др Вера Миланковић и др Милена Петровић, професори Катедре за солфеђо и музичку педагогију, боравиле су у периоду од 27. до 31. марта на Музичкој академији „Станислав Моњушко“ у Гдањску (Пољска) у оквиру Ерасмус + програма мобилности. Извештај о њиховом боравку и лепе утиске можете погледати овде.

Отворен је позив за пријављивање за доделу Еразмус + стипендије за боравак на Музичком конзерваторијуму у Вигу (Шпанија) http://csmvigo.com/?lang=en, за студенте основних академских студија (од друге до четврте године студија). Пријаве се примају најкасније до 13. априла 2017. године.
Опширније

Корисни линкови:

Процедура пријаве, Универзитет уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/exchange-students/how-to-apply/

Водич за програме међународне мобилности ФМУ

Каталог курсева на страном језику Универзитета уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/course-catalogue-2016-17/

Еразмус + водич:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Друге могућности међународне размене

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies):http://erasmusplus.rs/ceepus/