Студентска служба

Стојанка Ненадић, референт за студентска питања и наставу – шеф службе

Александра Џмерковић, референт за студентска питања и наставу

Mирјана Радовановић Пајовић, самостални референт за докторске и специјалистичке студије

Ана Хофман, референт за студентска питања и наставу

тел. +381 11 26 59 272

Е-пошта: referat@fmu.bg.ac.rs