Студентске информације и често постављана питања

Да ли постоји припрема за пријемни испит?
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА - Факултет музичке уметности ће, почев од 14. априла 2018. године, организовати припремну наставу за кандидате који полажу испит за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија у академској 2018/19. години. Заинтересовани кандидати би требали да се пријаве до 5. априла 2018. године Маријани Шћеповић на marijana@fmu.bg.ac.rs или на 062250322

Шта је потребно од докумената поднети за пријемни а шта за допунски испит?
Фотокопије (не морају бити оверене) сведочанства и дипломе средње школе, извод из МК рођених и уверење о држављанству.

Шта је потребно поднети да би се добило уверење о дипломирању?
Да би се добило уверење о дипломирању потребно је поднети молбу, раздужење из библиотеке, индекс и извршити уплату по ценовнику.

Шта је потребно поднети да би се добила потврда о положеним испитима из педагогије и психологије?
Да би се добила потврда о положеним испитима из педагогије и психологије потребно је поднети молбу, уплату по ценовнику и индекс.

Где се могу добити информације о жиро рачуну факултета?
Информације о жиро рачуну факултета налазе се на сајту и на огласној табли у згради Факултета.

Где се обавља поступак нострификације диплома из иностранства?
Поступак нострификације диплома из иностранства се обавља у Универзитету уметности, Косанчићев венац 29.

Који је крајњи рок за завршетак студија за студенте који студирају по раније важећем наставном плану на основним, магистарским и докторским студијама?
Крајњи рок за завршетак студија за студенте који студирају по раније важећем наставном плану на свим нивоима студија је школска 2017/2018.

Где се може наћи распоред испита у испитном року?
Распоред испита у испитном року се налази на сајту и на огласној табли Факултета.

Где се може наћи распоред предавања (по собама)?
Распоред предавања професора се може наћи на сајту и у студентској служби Факултета.

Да ли постоји нека врста перманентног образовања?
У оквиру Факултета активан је Центар за перманентно образовање. Више информација на: http://www.fmu.bg.ac.rs/centar_za_permanentno_obrazovanje.php

Шта је потребно да би се остварио статус мировања?
Мировање права и обавеза студент остварује на основу писменог захтева који подноси Студентској служби, најкасније 15 дана од дана сазнања за околности које представљају основ за мировање. Статус мировања права и обавеза оправдава се у случају:
• теже болести;
• упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци;
• одслужења и дослужења војног рока;
• неге детета до годину дана живота;
• одржавања трудноће;
• припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – када има статус врхунског спортисте.

Остале информације о мировању права и обавеза студента могу се наћи у Правилнику о студирању Факултета музичке уметности.

Како се поништава испит?
Студент који није задовољан позитивном оценом има право да поднесе захтев за поништавање испита.Молба се подноси Студентској служби у року од 3 дана од дана полагања испита, заједно са доказом о уплати извршеној према ценовнику.
Декан разматра захтев студента и доноси одговарајућу одлуку у року од 3 дана од дана пријема захтева. Уколико декан усвоји захтев студента за поништавање испита, нови испит се заказује најкасније за 3 дана.
Остале информације о полагању испита могу се наћи у Правилнику о полагању испита и оцењивању на испитима.

Да ли постоји ограничење у годинама за основне студије?
Ограничење у годинама не постоји.

Када се оверава семестар?
Овера семестра постоји само за студенте по старом наставном плану и обично се обавља крајем семестра. Пракса је да се тачан датум овере објављује на огласној табли, те исту треба пратити. Што се тиче студената по болоњском систему, као и студената специјалистичких и докторских студија, они не оверавају семестре већ уписују годину.

Да ли студент мора да се уписује сваке године?
Да, на свим нивоима и у свакој академској години. Упис се обично обавља у октобру.

Колико студије могу да трају?
Сваки ниво студија мора да се заврши најкасније по истеку двоструког броја година трајања нивоа студија који се студира.

Да ли постоји припрема за пријемни испит?
Постоји само делимична припрема за солфеђо, информације о томе се налазе у информатору.