Студентски парламент

Студентски парламент Факултета јесте орган Факултета. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. Делатност Студијског парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студент Факултета. Рад Студентског парламента је јаван. (Статут ФМУ, члан 55).

Чланови студентског парламента су:

Студент продекан:
Христина Панић
тел: +381 62 88 77 687
Е-пошта: hristinap.94@gmail.com

Остали чланови Студентског парламента:
Марина Богдановић
Јелена Круљ
Марина Лукић
Милица Марић
Алекса Марковић