Уџбеници, приручници и збирке

2019.
Солфеђо: збирка задатака са пријемних испита 2017. и 2018., приредила др Ивана Дробни

2018.
Практикум из солфеђа. Мелодика: певање и диктат, Ивана Хрпка Вешковац

2017.
Музички облици и хармонија. Збирка задатака и одабраних огледних решења са пријемних испита, приредили др Ивана Илић и мр Марко Алексић
Солфеђо. Збирка задатака са пријемних испита II, приредила др Ивана Дробни

2016.
Solfeggio 1, Гордана Каран и Горан Маринковић
Solfeggio 2, Гордана Каран и Горан Маринковић
Солфеђо, збирка примера са пријемних испита, уредник Ивана Дробни

2015.
Како се пише стручни рад, Драган Шобајић, друго, исправљено и проширено издање
Аранжирање за ансамбле фрулица (блок флаута), Слободан Раицки
Solfeggieto, Ивана Дробни, Татјана Дробни

2014.
Вокални контрапункт ренесансе, Владимир Тошић

2013.
Певање с листа, Драгана Тодоровић, друго издање
Практикум из хармоније. Дијатоника и алтерације, Драгана Јовановић, друго издање
Практикум из хармоније, Модулације, Драгана Јовановић, друго издање

2012.
Psihologija za muzičare. Razumevanje i sticanje veština, Andreas Leman, Džon Sloboda i Robert Vudi, stručna redakcija prevoda i predgovor izdanju: prof. dr Blanka Bogunović; objavljeno u saradnji sa „Psihopolis“ Institutom.