О уметничком раду факултета

Факултет музичке уметности је прва уметничка високошколска институција у нашој средини, која својим вишедеценијским радом и резултатима данас, у нашој земљи, представља истинског лидера из области музичког стваралаштва, интерпретације и едукације, а пожељног и инспиративног уметничког партнера бројним угледним институцијама из целог света. Идеја водиља првих професора и оснивача факултета била је усмерена на стварање уметника и педагога који ће својим концертним и наставничким активностима не само музички описменити талентоване појединце, већ креирати специфичну уметничку свест, која ће као таква утицати, променити и оплеменити ширу друштвену заједницу. Овај развојни уметнички процес, са истим жаром настављају и данашње генерације професора. За нешто више од пола века учињен је огроман напредак - уметничка музика постала је саставни део културног израза наше средине, реномирани фестивали уметничке музике у нашој земљи већ прослављају вишедеценијске јубилеје, симфонијски оркестри, бројни камерни и вокално инструментални ансамлби, као и готово свакодневни солистички реситали, окупљају својим квалитетним и занимљивим садржајима огроман део популације. Универзалност музичког језика, која се на Факултету музичке уметности нарочито негује на пет вокално-инструменталних, као и катедрама за дириговање и композицију, резултира уметничком радозналошћу студената и младих извођача, константно подстицаним да се потковани свестраним уметничким знањем, слободно упусте у креативна музичка истраживања. Овакве сазнајне процесе професори Факултета музичке уметности подстичу пре свега запаженим личним уметничким ангажовањима, али и доследним праћењем светских иновација из области интерпретације и извођачке педагогије.

Уметнички рад на нашем факултету подразумева концертне наступе наших професора и студената, организацију и учешће на домаћим и међународним такмичењима, учешће наших професора и студената у раду иностраних вокално- инструменталних ансамбала и симфонијских оркестара, уметничку сарадњу са другим угледним високошколским институцијама, као и организовање мајсторских курсева и радионица истакнутим појединцима или ансамблима из целог света. Како музика оплемењује душу тако и музичари нашег факултета негују хуманост организацијом и учешћем на донаторским и хуманитарним концертима. Такође, наше музицирање незаобилазни је, саставни део свих значајних државних, градских или институционалних светковина од јавног и друштвеног значаја. Многи чланови колектива Факултета музичке уметности и данас су веома активни и ангажовани извођачи, аутори или диригенти, чије интернационалне каријере величају ауторитет и углед наше куће, потврђујући тако већ деценијама висок углед у међународној академској и уметничкој заједници.